Most visited scientists during last week

Ph.D. Snježana Kordić, Visiting professor

Ph.D. Saša Zelenika, Full professor

Assoc.Prof. Milan Kujundžić, Assistant professor

Ph.D. Ružica Beljo-Lučić, Associate professor

Ph.D. Tatjana Jukić, Associate professor

M.Sc. Dinka Pančić, Research Assistant

M.Sc. Danko Markovinović, Instructor

Assoc.Prof. Tonči Matulić, Assistant professor

Prof. Krešimir Rotim, Full professor

Ph.D. Branko Grčić, Full professor

Information about the scientist
Basic information
Education
Employment
Projects
Bibliography
Languages
Personal data


Zdenko Segetlija - Projects

Back to project list

Retail Trade in the Value Chain of Food Products
Project type: Ministry of Science, Education and Sports
Project ID: 010-0000000-3353

Project description:
Trgovina na malo ima značajnu ulogu u gospodarstvu i u društvu. Međutim, unatoč otvorenosti tržišta, učinci trgovine na malo u gospodarstvu Republike Hrvatske nisu zadovoljavajući. Promet u m2 po 1 stanovniku niži je nego u razvijenom svijetu, a i regionalni indeks kupovne snage za Republiku Hrvatsku u njezinu okružju (Austrija, Italija, Madžarska, Slovenija) relativno je nizak (oko 0,42). S druge pak strane, u posljednjih desetak godina uvoz hrane rastao je mnogo brže od izvoza. Za hrvatske proizvođače hrane problem nisu samo relativno zatvorena i posebno zahtjevna vanjska tržišta, nego i sve veći problemi u kanalima distribucije na domaćem tržištu. Naime, krupni maloprodajni lanci (Retail Chains) koji djeluju na području Republike Hrvatske zbog svoje pregovaračke snage imaju mogućnosti zatvaranja tržišta i uvjetovanja odnosa na štetu hrvatskih proizvođača. Isto tako, oni traže povezivanje u vrijednosne lance (žele upravljati opskrbnim lancem), a to znači uporabu suvremenih informatičkih tehnologija i ekspertnih sustava zasnovanih na njima. . Stoga se ciljevi istraživanja općenito odnose na doprinos za postizanje više razine učinkovitosti distributivne trgovine hrane u Republici Hrvatskoj (osobito poslovni rezultati iskorištenja prodajne površine i radne snage trebaju biti bolji od konkurencije), posebno na temelju kvalitetnijih tipova prodavaonica, distribucijskih organa i kanala, kao i sniženja transakcijskih troškova. Hipoteza za rješavanje navedenih problema su novi, učinkovitiji organizacijski oblici distributivne trgovine (posebno tipovi prodavaonica) na temelju uporabe suvremenih menadžmentskih tehnologija i poslovnih strategija u kojima se u obzir uzimaju kompletni vrijednosni lanci. Rezultatima istraživanja bi se gospodarskim subjektima iz distributivne trgovine hranom ponudila suvremena rješenja u njihovoj razvojnoj strategiji. To bi rezultiralo njihovom većom učinkovitošću (gore navedeni pokazatelji mogli bi se dalje provjeravati), a time i konkurentnošću na domaćem i na inozemnom tržištu. Važnost predloženoga istraživanja proizlazi iz činjenice što tek međunarodni vrijednosni lanci, osobito za male zemlje poput Republike Hrvatske, pružaju izglede za gospodarski razvoj

Project head: Zdenko Segetlija
E-mail:


Institution: Faculty of Economics, Osijek
Duration: 01.03.2008. -

Project URL: http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1
Project bibliography website(link)
Projct desription on MZT website(link)
Project desription on instituion website(link)