Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Branka Milotić

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Fizika
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Filozofski fakultet
Ulica:Omladinska 14
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: