Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Stjepan Radić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filozofija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Ulica:Petra Preradovića 17, p. p. 54
Grad:Đakovo 31400
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: