Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Stjepan Radić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Doktorski studij filozofije
Universität Innsbruck
Innsbruck
Austrija
2002. - 2006.
doktor znanosti - znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija

 
Filozofski fakultet Družbe Isusove
Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
Hrvatska
1999. - 2002.
magistar znanosti na polju filozofije

 
Filozofsko - teološki studij
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Đakovo
Hrvatska
1994. - 1999.
dipl.theo.