Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Borna Abramović - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Tehnologija željezničkog prometa I
Tehnologija željezničkog prometa II
Ekonomika željezničkog prometa
Po Bologni - preddiplomska nastava

Prijevozi željeznicom I
Vjerojatnost i statistika
Organiziranje željezničkog prometa
Prijevoz robe željeznicom
Po Bologni - Diplomska nastava

Prijevozi željeznicom II
Planiranje u željezničkom prometu
Planiranje i upravljanje u željezničkom prometu
Gospodarenje u željezničkom sektoru