Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Borna Abramović - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Gospodarenje u željezničkom sektoru
Ime glavnog predavača: Abramović Borna (280545)
Predavanja: 30