Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Đurđica Ačkar

Područje znanosti: Biotehničke znanosti
Polje znanosti: Prehrambena tehnologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Ulica:Kuhačeva 20
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 031/224 300
E-mail adresa: