Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Đurđica Ačkar - Biografija

http://www.ptfos.unios.hr/images/stories/djelatnici/ackar_CV-HR.pdf

Linkovi:
http://www.ptfos.unios.hr/images/stories/djelatnici/ackar_CV-HR.pdf
http://www.ptfos.unios.hr/images/stories/djelatnici/ackar_CV-ENG.pdf