Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Đurđica Ačkar - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Osijek
Hrvatska
2005 - 2010
dr. sc.

 
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Osijek
Hrvatska
1998 - 2004
diplomirani inženjer prehrambene tehnologije i procesnog inženjerstva

 
Srednja škola

Gimnazija Matije Mesića
Slavonski Brod
Hrvatska
1994 - 1998
jezični smjer

 
Trajna izobrazba

Pedagoško-psihološka i didaktičko-metodička izobrazba
Učiteljski fakultet u Osijeku
01.02.2011. - 01.04.2011.