Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Đurđica Ačkar - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda

Interesi: higijena i sanitacija

Ekspertiza: modificiranje škroba, rezistentni škrob, svojstva škroba, ekstruzija