Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Mirjana Adamović - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: sociologija roda, sociologija migracija i sociologija kulture