Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Ana Alebić-Juretić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:Medicinski fakultet, Rijeka
Ulica:Braće Branchetta 20
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: