Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Jezici
Biografija


Zoran Mrša - Nagrade i priznanja

Pregled nagrada:
Orden reda Danice Hrvatske sa likom Ruđera Boškovića
1996
nagrada grada Rijeke
1995
nagrada najbolji student