Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Jezici
Biografija


Zoran Mrša - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Numeričko modeliranje strujanja fluida

Kompjutersko modeliranje disperzije onečišćenja zraka

Superračunalne simulacije u zaštiti okoliša i obnovljivim izvorima energije