Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Jadran Antolović

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Profesor visoke škole


Kontakt adresa

Ustanova:Visoka škola za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić
Ulica:Vladimira Novaka 23
Grad:10290 Zaprešić
Država:
Republika Hrvatska
Brojevi telefona:GSM +38598456285
E-mail adresa: