Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Repozitorij dokumenata


Jurica Arapović - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Doktorski studij - Biomedicina
Rijeka
2004 - 2009
Doktor znanosti, imunologija

 
Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Mostar
1997 - 2003
Doktor medicine