Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Juraj Arbanas - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Anatomija, učinkovitost polariziranog svjetla i čimbenika rasta na denervirani mišić