Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Josip Arnerić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Splitu
Split
- 2007
magistar društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Splitu
Split
- 2003
diplomirani ekonomist