Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Ines Banjari

Područje znanosti: Biotehničke znanosti
Polje znanosti: Prehrambena tehnologija
Akademski stupanj: Dipl. ing.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Ulica:F. Kuhača 18
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 031224300
E-mail adresa: