Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Projekti
Bibliografija


Biserka Nagy

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Biologija
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Horvatovac 102A
Grad:10 000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: