Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Jerko Barbić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Radi kao internist, nefrolog, na Odjelu za dijalizu Klinike za unutarnje bolesti KB Osijek, a posebno uže područje interesa je nefrologija, kronična bubrežna bolest, dijaliza te transplantacija bubrega.
Posebno istražuje mehanizme nastanaka bubrežnog odbacivanja uloga pojedinih receptora odnosno njihovog genotipa na funkciju istih. Voditelje je projekta iz navedenog područja.

Ekspertiza: Više godina boravio kao istraživač u SAD-u gdje je stekao potrebna znanja i vještine za rad na različitim modelima koji se primjenjuju u imunologiji (pokusni modeli, stanična imunologija), koristi se suvremenim metodama molekulane biologije i imunologije (PCR, RT PCR, genotipizacija, protočna citometrija, stanične kulture, ELISA, Western blot).