Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Anto Barišić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Teologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ulica:Vlaška 38
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: