Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Luka Neralić - Projekti

Natrag na pregled projekata

Modeli i metode operacijskih istraživanja u ekonomici i poslovnom odlučivanju
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Modeli i metode operacijskih istraživanja (OI) razvijaju se sve više u posljednjih šezdesetak godina i nalaze važne primjene u mnogim područjima ljudske djelatnosti, od ekonomike do vojnih primjena. Cilj projekta je doprinos razvoju novih modela i metoda OI, koji će pomoći u donošenju kvalitetnijih poslovnih odluka u poduzećima, bankama, osiguravajućim zavodima i drugdje. Svrha rada na projektu je unapređenje poslovanja gospodarskih i drugih poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj. Rezultati rada na projektu podići će kvalitetu nastave na poslijediplomskim studijima na Ekonomskom fakultetu Zagreb. U okviru projekta želi se pokazati da odabrani modeli i metode OI mogu doprinijeti boljem poslovanju tvrtki, kvalitetnijem donošenju odluka o investicijama na svim razinama, povećanju efikasnosti proizvodnje i kvalitete proizvoda, te boljoj analizi i predviđanju razvoja gospodarstva. Rezultati istraživanja nastoje se provjeriti u konkretnim primjenama u industriji, središnjem bankarstvu, poljoprivredi, regionalnom razvoju. Rezultati projekta utječu na daljnja istraživanja kako u ekonomici, tako i u matematici. Novi modeli i metode OI značajni su kao pomoć tvrtkama i drugim poslovnim subjektima od industrije do poljoprivrede i turizma, pri donošenju poslovnih odluka, kao i za razvoj ukupne znanosti, a posebno OI.

Voditelj projekta: Luka Neralić
E-mail adresa: