Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Martina Barkić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Akademski stupanj: Dipl. ing.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:Medicinski fakultet, Rijeka
Ulica:Braće Branchetta 20
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: