Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Nikola Batušić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Znanost o književnosti
Akademski stupanj: Akademik
Zvanje: Znanstveni savjetnik


Kontakt adresa

Ustanova:Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Ulica:Frankopanska 26
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 1 4800 398
E-mail adresa: