Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Ksenija Baždarić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Psihologija
Akademski stupanj: Dipl. prof.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Medicinski fakultet, Rijeka
Ulica:Braće Branchetta 20
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: