Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Osobni podaci


Luka Bekić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Arheologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni savjetnik


Kontakt adresa

Ustanova:Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Ulica:Božidara Petranovića 1
Grad:HR-23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 023/250 486
E-mail adresa: