Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Bogomil Obelić - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


Član tzv. Ekspertne savjetodavne grupe (EAG) za "Regionalne aspekte u 7. Okvirnom programu"
Research Directorate General, DG RTD-B in Bruxelles
2008 - 2011

Savjetnik Ravnatelja za znanost i obrazovanje
Institut "Ruđer Bošković"
2005 - 2009

Predsjednik Znanstvenog vijeća Odjela fizike
Institut "Ruđer Bošković"
2003 - 2005

Član Povjerenstva za nadzor i uspostavu sustava kakvoće
Institut "Ruđer Bošković"
2003 - 2004

Član Radne grupe (Task force) za poslove dovršenja Poslovnog plana
Institut "Ruđer Bošković"
2002 - 2003

Član Radne skupine za mjeriteljstvo, normizaciju i akreditaciju laboratorija
Institut "Ruđer Bošković"
2001 - 2003

Voditelj Laboratorija za mjerenje niskih aktivnosti
Institut "Ruđer Bošković"
1991 - danas

Član Radničkog savjeta
Institut "Ruđer Bošković"
1988 - 1990

Zamjenik predsjednika Projektnog savjeta na području "Istraživanje i zaštita kopnenog dijela SR Hrvatske i tehnološki postupci zaštite čovjekove okoline"
SIZ za znanost SRH
1987 - 1989