Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Bogomil Obelić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: IZOTOPNA FIZIKA: Problematika upotrebe i razvoja datiranja metodom 14C u arheologiji, paleontologiji i geologiji. Mjerenje aktivnosti tricija u okolišu. Primjena prirodnih izotopa (2H, 3H, 13C, 14C, 18O, 230Th/234U) u geologiji, hidrogeologiji i paleoklimatologiji, posebno u krškim područjima. Razvoj softwarea za obradu podataka mjerenja 14C i 3H metodom.
IONIZACIJSKI PROCESI U PLINOVIMA: Istraživanja W (energija po ionskom paru) i Fanovog faktora za vrlo niske upadne energije. Obrada podataka pomoću dekonvolucije eksperimentalnih spektara za niskoenergetske ulazne čestice, što je primijenio i u mikrodozimetriji. Razvoj spektrometra za mjerenje ionizirajućeg zračenja.