Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Mira Oberman-Babić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet za defektologiju
Sveučilište u Zagrebu
- 1988
dr.sc.

 
Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1979
mr.sc.

 
Visoka defektološka škola
Sveučilište u Zagrebu
- 1973
Profesor -defektolog