Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Josip Obradović - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1965.
Doktor društvenih znanosti, polje sociologija