Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Biserka Bergman-Marković

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Temeljne medicinske znanosti
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Zagreb,
Ulica:Rockfelerova 4
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (+385) 01 45 90 158
E-mail adresa: