Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Osobni podaci


Mirta Bijuković Maršić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj: Dipl. prof.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica:Trg Svetog Trojstva 3
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: