Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Mirko Bilić

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Tehnologija prometa i transport
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu
Ulica:Zrinsko-Frankopanska 209
Grad:21000 Split
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: