Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Marija Bilić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Odgojne znanosti
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Ulica:Kušlanova 59a
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: