Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Nada Orlić

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Fizika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Izvanredni profesor


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Omladinska 14
Grad: Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (051) 345046
E-mail adresa: