Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Nada Orlić - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Statistička fizika
Ime glavnog predavača: Orlić Nada (034250)
Predavanja: 2
Vježbe: 1

Školska godina OD/DO: 2004/2005

URL: http://www.pefri.hr/~norlic/statfiz.htm