Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Marija Lebedina-Manzoni - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet za defektologiju
Sveučilište u Zagrebu
- 1992
dr.sc.

 
Fakultet za defektologiju
Sveučilište u Zagrebu
- 1987
mr.sc.

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1982
Prof. psiholog