Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Marija Lebedina-Manzoni - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Psihološke osnove poremećaja u ponašanju
Penološka psihologija
Kognitivni pristup u tretmanu poremećaja u ponašanju djece i mladih
Osnove bihevioralno-kognitivnog tretmana