Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Marija Lebedina-Manzoni - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Psihološke karakteristike osoba s poremećajima u ponašanju