Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Ivan Bodrožić - Projekti

Natrag na pregled projekata

Zavičajna baština – sastavnica obrazovnog kurikuluma u funkciji održivog razvoja Zabiokovlja
Šifra projekta: 3070
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
-

Ustanova: Sveučilište u Zadru