Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Ratko Paić

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu
Ulica:Zrinsko-Frankopanska 209
Grad:21000 Split
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: