Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Josip Paladino - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1988
doktorat medicnskih znanosti

 
Medicinski fakultet
University of Iowa
- 1981
magisterij iz neurobilogije

 
Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1974
dodiplomski