Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Josip Paladino - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Uvod u zdravstvene sustave i zdrastvenu politiku
Strategije za savladavanje ekonomskog pritiska na bolnice. Odgovori zahtjevima potrošača. Utvrđivanje kliničkih podataka i troškova bolničkih programa u odnosu na bolničko osoblje i društvene norme. Upravljanje kvalitetom i upravljanje bolnicama. Evaluacijske liste za utvrđivanje bolničkih programa i uvjeta u bolnicama. Unapređenje produktivnosti osoblja. Izvještaji o nadzoru bolničkih programa (HPMR)...

Ime glavnog predavača: Orešković Stjepan (022965)
Predavanja: 40
Vježbe: 80

Školska godina OD/DO: 2003/2004

Predavači/ce:
Josip Paladino