Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Josip Paladino - Projekti

Natrag na pregled projekata

Funkcijska neurokirurgija
Šifra projekta: 0108025
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Funkcijska neurokirurgija, mikroneurokirurgija, minimalno invazivni zahvati, ultrazvučna kontaktna mikrosonda, treća ventrikulostomija, poremećaji kretanja, Parkinsonova bolest, palidotomija, talamotomija, vagusna stimulacija

Voditelj projekta: Josip Paladino
E-mail adresa:

Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb
Trajanje: 2002 -
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera