Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Krešimir Bošnjak

Područje znanosti: Biotehničke znanosti
Polje znanosti: Agronomija
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:Agronomski fakultet
Ulica:Svetošimunska cesta 25
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 01 239 4083
E-mail adresa: