Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Vladimir Patrčević

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Građevinarstvo
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Geotehnički fakultet Varaždin
Ulica:Hallerova aleja 7
Grad:42000 Varaždin
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 042 408911
E-mail adresa: