Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Krešimir Pavelić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1979.
Doktor znanosti

 
Cenar za postdiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu
- 1977.
Magistar

 
Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1975.
Doktor medicine

 
Srednja škola

Gimnazija

 
Osnovna škola

Osnovna škola
Karlovac