Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija


Viktorija Car - Biografija

Rođena je 1977. godine. Diplomirala je novinarstvo 2000. godine na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a na istom je 2005. godine obranila magistarski rad na temu Transformacija državne televizije u javnu: komparativna analiza HRT-a i RTV Slovenije. Doktorsku disertaciju iz područja komunikologije Mythical Structures and Narratives in Croatian TV News obranila je na Sveučilištu u Ljubljani. Za vrijeme doktorskog studija školovala se na Sveučilištu u Lundu, u Švedskoj uz mentorstvo prof. Petera Dahlgrena. Kao gostujuća predavačica boravila je na Sveučilištu Carlos III u Madridu te u Švedskoj na Sveučilištu u Lundu te Sveučilištu Linnaeus u Kalmaru i u Vaxyo. Na kraćim studijskim boravcima bila je u SAD-u na University of Missouri te na Mississippi State University.
Kao novinarka i scenaristica radila je u Obrazovnom programu Hrvatske televizije (1998-2002), radila je u odnosima s javnošću izdavačke kuće Školska knjiga (2000-2001), bila je ravnateljica Hrvatskog društva likovnih umjetnika (2003-2004).
Od 2001. godine zaposlena je na Fakultetu političkih znanosti. 2016. izabrana je u zvanje izvanredne profesorice. 2004. godine bila je koordinatorica CARDS projekta Radio-television Student ostvarenog na FPZ-u. Objavila je tridesetak znanstvenih i stručnih radova na hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku, a rezultate svojih istraživanja prezentirala je na međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama. Glavna je urednica znanstvenog časopisa Medijske studije (www.mediastudies.fpzg.hr). Članica je više udruženja – Hrvatskog komunikacijskog društva, u osnivačkom je timu grupe SOM (Slobodni i odgovorni mediji) unutar Kuće ljudskih prava Zagreb, bila je članica Programskog vijeća HRT-a (2011-2012) i Vijeća GONG-a (2011).
Dr. Viktorija Car is Associate Professor at the University of Zagreb, at the Faculty of Political Science – Journalism Department. She got her Ph.D. degree at the University of Ljubljana, and during the doctoral study she spent one semester at the University of Lund, Sweden where her advisor was Professor Peter Dahlgren. In the focus of her scientific research are public service media, television, online media, visual culture and visual media. She was a MC member of the COST Action IS0906: Transforming Audiences, Transforming Societies: „New challenges and methodological innovations in European media audience research“. She publishes in Croatian and English.

She is editor-in-chief of the Media Studies journal (www.mediastudies.fpzg.hr) and member of the Editorial Board of the Anali HPD journal published by the Croatian Political Science Association. She was member of the HRT Program Council (Croatian public service radio-television) 2011-2012, and she is one of the founders of the Free and Responsible Media group within the Human Rights House Zagreb (http://kucaljudskihprava.hr/lang/en/).

She worked as a journalist and a screen-writer at Croatian public service television Hrvatska televizija (HTV) 1998-2002, Education Program she was general manager of the Croatian Association of Fine Artists (HDLU) 2003-2004.