Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Dominko Carev

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Kliničke medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dr. med.
Zvanje: Predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Medicinski fakultet, Split
Ulica:Šoltanska 2
Grad:21000 Split
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 021/557 805
E-mail adresa: